Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Admino\Desktop\scp03126\images\head.jpg

 

Description: Description: C:\Users\Admino\Desktop\IT\ForSite2016\council_files\image001.jpg

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԲՈՀ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ   ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ   ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

    ___________________________________________________________

 

 

05.10.2016թ. №82Ա

 

           Երևան, 0028, Կիևյան 16. հեռ. (011) 271011, հեռ/ֆաքս  (011) 271022

 

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

Քիմիայի 017

մասնագիտական խորհրդի մասին

 

1.    ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտում ստեղծել Քիմիայի 017 մասնագիտական խորհուրդ:

 

2.    Խորհուրդը կարող է կազմակերպել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ

Բ.00.01 – Անօրգանական քիմիա (քիմիական գիտություններ) մասնագիտությամբ՝

               հետևյալ կազմով.

 

 

        Ազգանուն, անուն , հայրանուն      Գիտական աստիճանը    Թվանիշը խորհրդում

1.   Թավադյան Լևոն Աղասու                  քիմ. գիտ. դոկտոր               Բ.00.04

( նախագահ)

2.   Զուլումյան Նշան Հովհաննեսի          քիմ. գիտ. դոկտոր               Բ.00.01

    (նախագահի տեղակալ)

3.   Հակոբյան Հասմիկ  Գուրգենի             քիմ. գիտ. թեկնածու           Բ.00.04

(գիտքարտուղար)

4.   Գրիգորյան Սերգեյ Կոստանդի            քիմ. գիտ. դոկտոր             Բ.00.01

5.   Դոլուխանյան Սեդա Կարենի              տեխ. գիտ. դոկտոր            Բ.00.01

6.   Խաչատրյան Համբարձում Գուրգենի    քիմ. գիտ. դոկտոր             Բ.00.01

7.   Խառատյան Սուրեն Լևոնի                  ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր       Բ.00.01

8.   Կնյազյան Նիկոլայ Բաբկենի               տեխ. գիտ. դոկտոր            Բ.00.01

9.   Հարությունյան Ռոմիկ Սուրենի          քիմ. գիտ. դոկտոր              Բ.00.01

 

3.    Խորհուրդը կարող է կազմակերպել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ

  Բ.00.04  – Ֆիզիկական քիմիա (քիմիական գիտություններ) մասնագիտությամբ   հետևյալ կազմով.

 

        Ազգանուն, անուն , հայրանուն      Գիտական աստիճանը    Թվանիշը խորհրդում

1.   Թավադյան Լևոն Աղասու            քիմ. գիտ. դոկտոր                Բ.00.04

( նախագահ)

2.   Ղուկասյան Պետրոս Սարգսի       քիմ. գիտ. դոկտոր               Բ.00.04

(նախագահի տեղակալ)

3.   Հակոբյան Հասմիկ  Գուրգենի       քիմ. գիտ. թեկնածու            Բ.00.04

(գիտքարտուղար)

4.   Արսենտև Սերգեյ Դմիտրիի          քիմ. գիտ. դոկտոր               Բ.00.04

5.   Բեյլերյան Նորայր Մանվելի          քիմ. գիտ. դոկտոր              Բ.00.04

6.   Կուրտիկյան Տիգրան Ստեփանի    քիմ. գիտ. դոկտոր              Բ.00.04

7.   Մինասյան Սեյրան Հենրիկի          քիմ. գիտ. թեկնածու           Բ.00.04

8.   Սարգսյան Հրաչյա Պարգևի           ֆիզմաթ. գիտ  թեկնածու    Բ.00.04

9.   Վարդանյան Իրմա Արմենակի        քիմ. գիտ. դոկտոր              Բ.00.04

 

4.    Քիմիայի    խորհրդի    գործունեության    ժամկետը   սահմանել    մինչև 2018թդեկտեմբերի 31-ը:

 

ՀիմքՀՀ ԳԱԱ նախագահ  Ռ.Մարտիրոսյանի 30.09.2016թ. հ.24-01/428  և  ՀՀ ԳԱԱ

          Քիմիական   ֆիզիկայի   ինստիտուտի   տնօրեն  Լ.Թավադյանի  03.10.2016թ

          հ.6.4/130-Ն միջնորդագրերը:

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Admino\Desktop\IT\ForSite2016\image002.png

 

http://www.chph.sci.am

®All Right Reserved, Copyright © 2008 Institute of Chemical Physics NAS RA

 

5/2, Paruir Sevak str. 0014, Yerevan, Armenia

CSMS Fund partially supported the creation of the website